Möjligheter med arbetsintegrerande sociala företag

Skriftlig fråga 2019/20:832 av Åsa Eriksson (S)

Åsa Eriksson (S)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Att alla människors förmåga tas till vara, oavsett hur den ser ut, är ett av de bärande fundamenten i den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. Trots det är det alldeles för många som inte får en chans på dagens arbetsmarknad. De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) har en stor och viktig roll att fylla, eftersom deras hela syfte just är att skapa meningsfullt arbete anpassat efter individens olika förmågor. 

Redan vid första presskonferensen som nytillträtt statsråd pratade arbetsmarknadsminister Nordmark om vikten av samarbete med civilsamhället, idéburna aktörer och sociala företag. Vi var många som gladdes åt det. Samma budskap upprepades sedan i olika sammanhang, och företrädare för ASF bjöds in till rundabordssamtal tillsammans med funktionshindersrörelsen. Vilket bra initiativ av statsrådet! 

Min fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är:

 

Hur förmedlas denna goda intention till de myndigheter som lyder under ministern, och hur ser ministerns och regeringens plan ut för att arbetsintegrerande sociala företag på ett bättre sätt än i dag ska kunna bidra till att alla människors förmåga tas till vara?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-29 Överlämnad: 2020-01-30 Anmäld: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-05
Svar på skriftlig fråga