Möjligheter för statsråd att ta mot ersättning från privata företag

Skriftlig fråga 2006/07:494 av Messing, Ulrica (s)

Messing, Ulrica (s)

den 19 januari

Fråga

2006/07:494 Möjligheter för statsråd att ta mot ersättning från privata företag

av Ulrica Messing (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Utrikesminister Carl Bildt är utsatt för en massiv kritik för sitt sätt att handlägga sina optionsaffärer med det privata bolaget Vostok Nafta, med starka intressen i utbyggnaden av en ledning för rysk naturgas i Östersjön.

Utrikesminister Carl Bildts optionsinnehav i bolaget Vostok Nafta upphörde samtidigt som han avsade sig sitt styrelseuppdrag. För att han åter skulle få rätt till optionerna krävdes dels ett styrelsebeslut i bolaget, dels att utrikesministern enligt egen utsago skrev under en handling från bolaget. När beslutet i bolagsstyrelsen fattas och Carl Bildt skriver under handlingen och tar mot optionerna är han inte styrelseledamot i Vostok Nafta utan utrikesminister.

Både bolaget och utrikesministern tvingas alltså agera aktivt för att han ska få del av optionerna värda 4,8 miljoner. Det kan därför inte sägas råda någon tvekan om att både bolaget och utrikesministern gjort detta av fri vilja.

Andra statsråd kan självfallet bli föremål för att privata bolag genom särskilda styrelsebeslut tycker att de gjort insatser för bolaget som är värda en ersättning.

Vilken åtgärd ämnar statsministern vidta för att inte fler statsråd ska bli föremål för ersättning från privata bolag för utförda privata tjänster?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-01-19 Anmäld: 2007-01-19 Besvarad: 2007-01-24 Svar anmält: 2007-01-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-24)