Möjligheter för arbetande att få förlängt uppehållstillstånd

Skriftlig fråga 2006/07:1154 av Malm, Fredrik (fp)

Malm, Fredrik (fp)

den 11 maj

Fråga

2006/07:1154 Möjligheter för arbetande att få förlängt uppehållstillstånd

av Fredrik Malm (fp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Regeringen har som ambition att införa möjligheter för arbetskraftsinvandring till Sverige. Detta är en oerhört angelägen reform. För att klara svensk tillväxt och välfärd i dag måste Sverige öppnas för arbetskraftsinvandring.

Redan i dag finns det många människor som verkar i Sverige som inte har flyktingsskäl eller andra skäl för att få uppehållstillstånd. Till exempel så verkställs nu avvisningsbeslut för ett stort antal kurder som fått tillfälligt uppehållstillstånd i samband med den tillfälliga asyllagen, men som nu gått ut.

Många av dessa människor har arbete, talar svenska och är på andra sätt väl etablerade i det svenska samhället. För att Sverige inte ska förlora denna resurs innan dess att reformen om arbetskraftsinvandring är genomförd borde Justitiedepartementet upprätta någon form av övergångsregler som gäller för de personer som redan befinner sig i Sverige och har arbete.

Jag vill därför fråga migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förlänga uppehållstillstånden för arbetande invandrare utan asylskäl till dess att de nya reglerna om arbetskraftsinvandring kommer på plats.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-11 Anmäld: 2007-05-11 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)