Möjligheter för äldre att fortsätta köra bil

Skriftlig fråga 2007/08:1067 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 11 april

Fråga

2007/08:1067 Möjligheter för äldre att fortsätta köra bil

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Inom den kommande tioårsperioden kommer över en miljon svenskar att gå i pension. Samtidigt har vårt välstånd ökat vilket möjliggjort fantastiska framsteg inom hälsa och sjukvård. Fler kommer att kunna leva både hälsosammare och längre liv.

Inom trafiken kommer en ökad andel äldre förare få konsekvenser. I dag är ungefär en femtedel av landets bilister pensionärer och de kommer att bli fler framöver. Redan nu ser vi hur fler äldre måste lämna in körkortet för att de har fått nedsatt syn eller sjukdomar som demens. I vissa delstater i USA har man till exempel en årlig kontroll av äldre bilförare för att kunna sätta in hjälp när sådan blir aktuell. Åldrandets effekter är mycket individuella så någon exakt åldersgräns då det är olämpligt för alla att köra bil har man inte hittat.

Bättre alternativ till bilen lär komma att behövas när fler blir äldre och slutar köra bil. I dag är kollektivtrafiken oftast anpassad för transporter till och från jobb och skola. Det är en rationell anpassning för dagens samhälle men räcker inte för framtiden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bilen gör stor nytta i vår vardag. Friheten att kunna resa utan att följa räls och tidtabell, nyttan och bekvämligheten gör att det är angeläget att äldre ska kunna fortsätta köra bil så länge som möjligt. Därför är det så viktigt att vi tar reda på mer om hur åldrandet påverkar trafiksäkerheten och hur vi kan ta fram hjälpmedel som underlättar för fortsatt bilkörande.

Jag vill därför fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att möjliggöra för äldre att fortsätta kunna köra bil samtidigt som detta sker på ett säkert sätt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)