Möjligheter att utreda kränkningar på nätet

Skriftlig fråga 2008/09:690 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 4 mars

Fråga

2008/09:690 Möjligheter att utreda kränkningar på nätet

av Hans Hoff (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I januari i år polisanmäler tio unga flickor i Falkenberg en film som lagts ut på nätet. Totalt omfattade filmen 32 unga flickor från 14 år. Bilderna, som är porträttbilder, har någon sedan gjort en film av med musik och texter som är oerhört kränkande och i vissa fall även rasistiska. Ortens största hora pekas en 14-åring ut som. Negerhora är ett annat påstående som bilderna kompletterats med. Filmen har sedan spridits på MSN och Youtube. Hur många som sedan kopierat och spridit den är svårt att uppskatta. Polisen rubricerar detta som sexuellt ofredande. Åklagaren rubricerar dock filmen som förtal. Detta innebär att polisen inte kunde jobba vidare med fallet då denna rubricering inte gör det möjligt att få ut bostadsadressen till IP-adressen.

Det måste alltså i dag till en kränkning som innebär att straffpåföljden är fängelsestraff. Det är mycket otillfredsställande. Polismetodsutredningens förslag är ute på remiss. Utredningen föreslår att uppgifter om vem som innehar ett visst IP-nummer ska lämnas ut av operatörerna till de brottsbekämpande myndigheterna även när det misstänkta brottet enbart kan leda till ett bötesstraff, vilket är högst rimligt.

Om polisen skulle kunna agera redan vid bötesstraff så skulle denna typ av brottslighet kunna stävjas på ett effektivt sätt. Lagstiftningsförändringar tar tid. Samtidigt finns det möjlighet att prioritera på departementen.

Min fråga till ministern är därför:

Avser ministern att prioritera och påskynda genomförandet av lagstiftningen så att ett visst IP-nummer ska lämnas ut av operatörerna till de brottsbekämpande myndigheterna även när det misstänkta brottet enbart kan leda till ett bötesstraff?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-04 Anmäld: 2009-03-09 Besvarad: 2009-03-12 Svar anmält: 2009-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-12)