Möjligheter att motta tv-sändningar

Skriftlig fråga 2005/06:2092 av Ångström, Yvonne (fp)

Ångström, Yvonne (fp)

den 31 augusti

Fråga 2005/06:2092 av Yvonne Ångström (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Möjligheter att motta tv-sändningar

Tv-sändaren i Knaften i Lycksele kommun förstördes genom brand i januari i år och har fortfarande inte blivit reparerad. Ett hundratal hushåll i Gunnarn kan fortfarande endast se TV 1, inte TV 2 och TV 4. Trots upprepade påstötningar till Teracom har inga förbättringar skett för dessa hushåll. En familj hade fått rekommendationen att köpa en egen parabolantenn. Detta kan inte anses rimligt. Så länge man betalar tv-licensen måste det ju gå att se grundutbudet utan extra inköp av antenner.

Det är orimligt att det har gått åtta månader utan att något gjorts för här berörda hushåll.

Jag vill fråga:

Mot bakgrund av en händelse som den redovisade, vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera hushållen i Sverige möjlighet att se TV 2 och TV 4?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-31 Besvarad: 2006-09-13 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-13)