Möjligheten för småföretagare att göra avdrag för lokaler

Skriftlig fråga 2013/14:614 av Mats Pertoft (MP)

Mats Pertoft (MP)

till Finansminister Anders Borg (M)

 

Det har under senare tid blivit allt svårare att dra av lokalkostnader för småföretag som drivs i anslutning till hemmet. Det är väl vanligt att små företag och nystartade företag med varierande intäkter har sin arbetslokal i anslutning till hemmet. Tidigare har man kunnat dra av kostnaden för arbetsrummet i hemmet men på senare år har det skett en successiv skärpning i formuleringarna i deklarationsanvisningarna, och nu framgår det att även om den faktiska kostnaden för lokalen till exempel är 36 000 kronor per år så får du endast dra av den extra kostnad som uppstår när företaget nyttjar lokalen i stället för att du själv privat utnyttjar lokalen. Till exempel om företaget använder mer el så kan du få dra av 1 000 kronor. Det tas inte heller hänsyn till om företaget till exempel har egen ingång och är inredd för att anpassa lokalen till företaget.

Om du däremot som privatperson behöver utrymme i bostaden eller garaget för att kunna sälja frukt eller ved från tomten så får du göra ett schablonavdrag på 40 000 förutsatt att avdraget inte överstiger intäkterna.

Det skulle underlätta för småföretagare om det vore möjligt att debitera det egna företaget den verkliga kostnaden för lokalerna, även när företaget är beläget i hemmet.

Min fråga till finansministern är därför:

Är finansministern beredd att se över avdragsrätten för företagslokaler i det egna hemmet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-15 Överlämnad: 2014-05-16 Besvarad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga