Möjligheten för äggallergiker att vaccinera sig mot svininfluensan

Skriftlig fråga 2009/10:195 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)

den 16 november

Fråga

2009/10:195 Möjligheten för äggallergiker att vaccinera sig mot svininfluensan

av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Det läkemedel som landstinget använder för att vaccinera befolkningen mot svininfluensan är Pandemrix, vilket innehåller ägg. Det innebär att landets alla äggallergiker inte kan använda detta läkemedel. Bland dessa finns flera som tillhör riskgrupper, exempelvis astmatiker. Det finns dock ett möjligt alternativ för dessa, nämligen Celvapan, som är cellbaserat och som äggallergiker kan ta. Detta läkemedel är godkänt inom Europa och erbjuds bland andra medborgare i Storbritannien.

Göteborgs smittskyddsläkare har undersökt möjligheten att införskaffa detta läkemedel direkt till Västra Götalandsregionen. Hon fick dock beskedet från producenten att de endast levererar till sina avtalskunder. Då frågan lyftes till Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet för att utröna om de kunde medverka till ett centralt avtal med producenten så blev svaret negativt. Det finns alltså i nuläget inget sätt för landstingen/regionerna att köpa in det äggfria vaccinet.

Min fråga till statsrådet är därmed varför inte statsrådet och regeringen redan från början tog hänsyn till äggallergikers behov och såg till att teckna avtal om leveranser även av ett vaccin som är producerat utan ägg.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-16 Anmäld: 2009-11-16 Besvarad: 2009-11-18 Svar anmält: 2009-11-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-18)