möjligheten att ta med sig hund till och från Finland

Skriftlig fråga 1997/98:944 av Lönnroth, Johan (v)

Lönnroth, Johan (v)
Fråga 1997/98:944 av Johan Lönnroth (v) till jordbruksministern om möjligheten att ta med sig hund till och från Finland

den 20 juli

1988 blev Finland klassat som land med rabies och naturligt nog blev det stopp för att föra hundar över gränsen till Sverige. När Finland sedan 1991 förklarades rabiesfritt trodde och hoppades hundägare i bl.a. svenska Tornedalen på en återgång till det gamla. Men så blev det inte. Jordbruksverket tog visserligen bort förbudet mot att föra över hundar, men i stället infördes stränga regler med krav på tillstånd, vaccinationer, blodprovsanalyser och friskintyg som gäller tio dagar åt gången. Särskilt för hundägare med släkt och vänner på andra sidan gränsen har detta medfört stora problem. De nya reglerna har också hindrat de internationella hundtävlingar som Haparanda och Torneå arrangerat tillsammans och som betytt mycket för särskilt turistnäringen i bygden.

När jag var i Haparanda i förra veckan uppvaktades jag av hundägare som berättade att också jordbruksministern varit där för några veckor sedan och uppvaktats i frågan om möjligheterna att lätta på reglerna för att föra över hundar över gränsen. De argument som användes av hundägarna är bl.a. att rävar ändå springer över Torneälvens is på vintrarna och att inga rabiesfall har upptäckts på den svenska sidan. Hundägarna upplevde jordbruksministern som positivt inställd och väntar sig att något skall hända.

Mot denna bakgrund vill jag fråga jordbruksministern vilka initiativ hon är beredd att ta för att underlätta för hundägare att föra sina hundar över gränsen mellan Sverige och Finland.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-07-20 Anmäld: 1998-07-27 Besvarad: 1998-08-04
Svar på skriftlig fråga