Möjligheten att sätta upp bevakningskameror

Skriftlig fråga 2018/19:943 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När den nya lagstiftningen om kamerabevakning trädde i kraft i augusti 2018 tog Datainspektionen över tillståndshanteringen från länsstyrelserna. Tyvärr har myndigheten stora svårigheter att uppfylla lagstiftarens intentioner. Handläggningstiderna är orimligt långa, och på Datainspektionens hemsida står att ”Datainspektionen kan inte i dagsläget lämna besked om hur lång handläggningstiden för ansökan om tillstånd till kamerabevakning är”.

Detta drabbar många. Ett exempel är Trelleborgs kommun som ansökte om tillstånd för bevakning i början av 2019, och i juni var handläggare inte ens utsedd. Syftet med den nya lagen var att underlätta för kamerabevakning, men i stället har nya hinder uppkommit.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att tillståndshanteringen ska ske snabbare?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-09-02 Överlämnad: 2019-09-03 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga