Möjligheten att missbruka stämpelskattereglerna

Skriftlig fråga 2013/14:319 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 15 januari

Fråga

2013/14:319 Möjligheten att missbruka stämpelskattereglerna

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Det har visat sig att företag i Sverige har satt i system att utnyttja en lucka i lagen angående stämpelskatt för att minska sin skattebörda i samband med en fastighetsreglering.

Det går till på det viset att företaget först köper en mindre tomt och betalar stämpelskatt för den tomten. Därefter köper man en större angränsande tomt, som läggs ihop med den första tomten genom en så kallad fastighetsreglering. I detta skede säger lagen att man inte behöver betala någon stämpelskatt för den andra tomten. Detta är en lucka i lagen som säkert är bra för mindre husägare eller företagare. Däremot har stora företag, exempelvis Ikea, satt detta i system över hela landet i syfte att slippa undan en högre stämpelskatt. Till exempel har det skett i höstas i Västerås.

Syftet med denna regel har säkert inte varit att uppmuntra till att slippa betala stämpelskatt, och därför undrar jag vad statsrådet avser att göra för att förhindra detta missbruk i framtiden.

Min fråga till finansministern är därför:

Avser finansministern att ta initiativ till en översyn av regelverket för stämpelskatt i syfte att förhindra det ovan beskrivna missbruket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-15 Anmäld: 2014-01-15 Besvarad: 2014-01-22 Svar anmält: 2014-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-22)