Möjligheten att genomföra motionslopp under 2020 och våren 2021

Skriftlig fråga 2019/20:1453 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

På grund av coronakrisen och Folkhälsomyndighetens restriktioner har alla stora motionslopp fått ställas in eller skjutas upp under våren och sommaren. Nu väcks frågan från många arrangörer hur läget kommer att se ut under hösten 2020 och våren 2021.

Att arrangera stora motionslopp som Göteborgsvarvet, Vätternrundan eller Vasaloppet kräver lång planering och innebär ett ekonomiskt risktagande för arrangörerna. Inställda lopp innebär att man blir stående med stora kostnader samtidigt som man kan tvingas betala tillbaka deltagaravgifter (frågan ligger nu hos Allmänna reklamationsnämnden) medan osäkerhet för framtiden gör att få deltagare vågar anmäla sig till framtida lopp. Försäljning av startavgifter står i stort sett still säger Göteborgs friidrottsordförande till Göteborgs-Posten (Göteborgs-Posten den 27 maj).

Att delta i motionslopp är samtidigt det som många gör för att motivera sig själva till regelbunden träning, och det kan därmed antas fylla en viktig funktion i folkhälsoarbetet. Motionsloppen innebär också viktiga intäktskällor till besöksnäringen i de kommuner där loppen arrangeras. Bara Göteborgsvarvet uppskattades av det kommunala evenemangsbolaget Göteborg & Co rendera ca 300 miljoner kronor i intäkter till västsvensk besöksnäring 2018.

Osäkerheten om att kunna arrangera stora motionslopp också under hösten 2020 och våren 2021 handlar inte bara om frågan det enskilda loppet – företrädare för arrangörer menar att det är svårt att alls finnas kvar som organisation om man måste övervintra två säsonger utan att kunna genomföra lopp och få intäkter. Den långa planeringen gör samtidigt att arrangörer redan till hösten måste fatta beslut om ifall, och i sådana fall hur, man ska genomföra arrangemang under våren 2021. Till Göteborgs-Posten varnar ordföranden i Göteborgs Friidrottsförbund att de räknar med ett inkomstbortfall under 2020 på 40 miljoner kronor. Ger regeringen inte besked om hur restriktionerna kommer att se ut för nästkommande år senast den 1 september är det osäkert om Göteborgsvarvet kommer vara genomförbart nästa år – eller om det ens kommer att kunna finnas kvar i framtiden (Göteborgs-Posten den 27 maj).

Därför efterfrågas nu tidsplaner, likt de som redan finns i flera andra europeiska länder, eller åtminstone bedömningar från regeringen om ifall det alls är genomförbart med större motionsarrangemang under hösten 2020 och våren 2021.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att möjliggöra tidsplaner eller bedömningar från regeringen om möjligheten att genomföra motionslopp under hösten 2020 och våren 2021 med tanke på nuvarande situation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-29 Överlämnad: 2020-06-01 Anmäld: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga