Möjligheten att anställa norska poliser i Sverige

Skriftlig fråga 2018/19:855 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har stora och allvarliga problem med otrygghet. Det grova våldet har nått nya rekordnivåer, utländska stöldligor härjar på landsbygden och fler oroar sig för att utsättas för brott. Samtidigt är polistätheten den lägsta på tio år. Sverige behöver fler poliser så att brott kan beivras och tryggheten öka.

Vi moderater satsar det som krävs för att Sverige till 2024 ska nå målet om 10 000 fler polisanställda. För att stärka polisyrkets attraktivitet och bromsa avhoppen från yrket satsar vi bland annat på höjda polislöner samt betald och reformerad polisutbildning.

För att snabbt råda bot på en del av polisbristen i Sverige pekar Polisförbundet på möjligheten att efter kompletterande utbildning anställa norska poliser. Norge har nämligen för närvarande ett stort polisöverskott. Enligt Polisförbundet finns det 264 utbildade poliser (från de senaste fyra kullarna) som inte fått jobb inom den norska polisen. En del av dessa personer skulle säkert vara möjliga att locka till Sverige och då inte minst till områden nära den norska gränsen, till exempel norra Bohuslän och Dalsland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern, mot bakgrund av vår allvarliga polisbrist i Sverige, beredd att ta initiativ till att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-18 Överlämnad: 2019-07-19 Sista svarsdatum: 2019-08-02 Svarsdatum: 2019-08-15 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga