Möjlighet till spårbyte efter gymnasielagen

Skriftlig fråga 2017/18:234 av Johanna Jönsson (C)

Johanna Jönsson (C)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Sedan möjligheten till spårbyte infördes, och asylsökande som uppfyllde kraven på arbetstillstånd kunde byta spår och få uppehållstillstånd som arbets­kraftsinvandrare, har detta hjälpt tusentals människor att stanna i Sverige för att arbeta.

Arbetskraftsinvandringen är bra för Sverige. Den förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt och hjälper svenska företag med kompetensförsörjning. Spår­byte ger också en möjlighet för personer som saknar skyddsskäl, men ändå har en utsatt situation, att få stanna i Sverige. Det är bra både för dem och för Sverige.

Lagen om möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier syftade till att göra det möjligt för fler av dem som sökte asyl som minderåriga 2015 att få stanna i Sverige för att läsa färdigt gymnasiet och därefter söka arbete och få möjlighet att stanna som arbetskraftsinvandrare.

För väldigt många kan dock detta bara fungera om kraven på godkända id-handlingar mildras. För att de ska omfattas av den praktiska möjligheten att stanna även efter att ha läst klart gymnasiet måste kraven för arbetstillstånd ändras.

Min fråga till statsrådet Heléne Fritzon är därför:

 

Bereds sådana förändringar av regeringen, och när kan de förväntas vara på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-07 Överlämnad: 2017-11-08 Anmäld: 2017-11-09 Svarsdatum: 2017-11-15 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga