Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under tisdag eftermiddag sker ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Möjlighet till familjeåterförening

Skriftlig fråga 2015/16:1568 av Johanna Jönsson (C)

Johanna Jönsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Jag blev nyligen kontaktad av en man som kom till Sverige för två år sedan och har fått asyl här, men hans fru och deras två barn – elva och sju år gamla – är kvar i Syrien. De har ansökt om familjeåterförening, men för att kunna återförenas måste man genomföra en intervju på en av Sveriges ambassader. Den bästa möjligheten är att ta sig till Turkiet, men Turkiet har slutat ge visum för den typen av inresa i likhet med övriga länder i närområdet.

Det här exemplet är ett av många på hur familjer hålls isär även när de har rätt att återförenas. De hinder som finns är många och höga. De handlingar som behövs beviljas inte. Visumkrav för att ta sig till Turkiet sätter stopp för många. Andra barriärer står i vägen för andra.

Väldigt många familjer befinner sig just nu i den här situationen. De har laglig rätt att återförenas i Sverige. Men alla praktiska möjligheter att se sin familj igen är stängda.

För att familjer inte ska hållas splittrade räcker det inte med teoretisk öppenhet om de praktiska möjligheterna inte finns.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vad avser ministern och regeringen att göra för att ge splittrade familjer som har rätt till återförening praktisk möjlighet att återförenas i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-06 Överlämnad: 2016-09-06 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-14 Sista svarsdatum: 2016-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga