Möjlighet för asylsökande till återförening med anhöriga i Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:1615 av Brodén, Anita (fp)

Brodén, Anita (fp)

den 4 september

Fråga

2007/08:1615 Möjlighet för asylsökande till återförening med anhöriga i Sverige

av Anita Brodén (fp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Under den gångna veckan sändes ett uppföljande Aktuelltreportage om situationen för den afghanske asylsökande Wahid Rahimi, som utvisades i april 2008. Rahimi flydde tillsammans med åldrade föräldrar till Sverige då han utsattes för ett mordförsök. Han blev skadad och låg under 40 dagar på sjukhus. Personen som utsatte Wahid Rahimi för mordförsöket ingick i en afghansk säkerhetsstyrka.

Den cancersjuka modern, som är mycket sjuk, beviljades tillsammans med maken av humanitära skäl uppehållstillstånd i Sverige men lider svårt av att inte kunna träffa sin son.

Andre sekreterare på ambassaden i Kabul, Agneta Leijström, har engagerat sig i fallet Rahimi och pekade i Aktuellts reportage på Wahid Rahimis skräck inför det hot som hänger över honom, sorg över att inte kunna möta sin svårt sjuka mor samt den omöjliga situation som råder för honom att kunna försörja sig. Han tvingas nu leva på allmosor och är ständigt rädd, då han fruktar ett nytt mordförsök.

Wahid Rahimi talar svenska, han önskar inget hellre än att få träffa sina föräldrar samt att försörja sig och sin familj i Sverige.

Min fråga med anledning av det anförda är:

Kommer statsrådet att ta initiativ till ytterligare åtgärder för att personer i en liknande situation som Wahid Rahimis ska få möjlighet att återförenas med åldrade eller sjuka anförvanter i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-04 Anmäld: 2008-09-04 Besvarad: 2008-09-18 Svar anmält: 2008-09-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-18)