Möjlighet att klara upp våldtäktsfall

Skriftlig fråga 2009/10:850 av Jansson, Eva-Lena (s)

Jansson, Eva-Lena (s)

den 28 maj

Fråga

2009/10:850 Möjlighet att klara upp våldtäktsfall

av Eva-Lena Jansson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Förra året gjordes ca 6 000 anmälningar om våldtäkt, endast 250 av dessa fall har lett till åtal och fällande dom. I Örebro jagar just nu polisen minst två våldtäktsmän som man tror ligger bakom elva överfallsvåldtäkter. Polisen befarar att en av gärningsmännen kan ligga bakom våldtäkter upp till fem år tillbaka i tiden, och man är djupt oroad över den utveckling som visar att brotten blivit allt grövre för varje ny våldtäkt.

Regeringen tillsatte en utredning 2008 för att analysera vilka behov de brottsbekämpande myndigheterna har av att kunna ta vävnadsprover från PKU-biobanken i beslag om detta är lämpligt och om särskilt skydd i så fall behövs utöver vad som i dag står i rättegångsbalken.

Möjligheten för polis och andra rättsvårdande myndigheter att kunna ta del av vävnadsprov från PKU-biobanken har skett vid enstaka tillfällen.

Min fråga till justitieminister Ask är följande:

Är justitieministern beredd att vidta åtgärder för att polisen, vid särskilt grova brott, ska kunna ta del av det så kallade PKU-registrets biobank?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-28 Anmäld: 2010-05-28 Svar anmält: 2010-06-02 Besvarad: 2010-06-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)