Mödomshinna - kroppsdelen som inte finns

Skriftlig fråga 2007/08:1490 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 18 juli

Fråga

2007/08:1490 Mödomshinna - kroppsdelen som inte finns

av Carina Hägg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Mödomshinnan är kroppsdelen som inte finns. Myter om hudvecket, hymen, är vitt spridda och ger ytterst förödande konsekvenser för flickor och kvinnor. Aktiviteter från idrottande till samlag förbjuds för att inte mödomshinnan ska förstöras. Gynekologer utfärdar jungfrucertifikat, oskuldsbesiktning sker, remisser skrivs och rekonstruktion av mödomshinnan utförs till stora kostnader. Journaler uppger vaginalplastik eller övrig diagnos. Felaktiga läromedel återfinns. Allt för att upprätthålla myten om mödomshinnan och vidmakthålla mäns kontroll av flickors och kvinnors sexualitet.

Socialstyrelsen har i dag inga riktlinjer gällande rekonstruktioner av mödomshinnor. Regeringen har inte gett några direktiv om någon lagändring eller att en nationell policy bör utformas.

Medicinska ingrepp, som inte är lagligt reglerade undantag, ska inte göras i friska kroppsdelar. Men uppskattningsvis görs ändå hundra operationer årligen och antalet ökar. I rapporten Nationellt konsultativt stöd för socialtjänst och andra verksamheter i arbetet mot hedersrelaterat våld (2006) konstateras att det finns ett behov av att samordna arbetet med handlingsplaner och riktlinjer inom olika myndigheters arbetsområden. Sjukvårdens uppgift är inte att upprätthålla myter och patriarkala strukturer som drabbar flickor och kvinnor. Jag väntar på regeringens åtgärder.

Min fråga är vilka initiativ socialminister Göran Hägglund avser att ta för att förhindra att jungfrucertifikat, oskuldsbesiktningar, remisser, felaktigt förda journaler och undervisningsmaterial och medicinskt icke motiverade ingrepp utförs på flickor och kvinnor i Sverige i dag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarad: 2008-08-01 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-01)