Modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall

Skriftlig fråga 2013/14:100 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 6 november

Fråga

2013/14:100 Modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Min föregående skriftliga fråga till statsrådet, daterad den 24 oktober 2013, handlade om varför regeringen inte fattar nödvändigt beslut avseende ombyggnad av korvetterna HMS Göteborg och HMS Kalmar till vedettbåtar för att säkerställa att Försvarsmakten även fortsättningsvis kan upprätthålla rikets territoriella integritet. Ministern svarade då att Försvarsmakten ska genomföra detta med samma fartyg som ska avvecklas. Detta är en ekvation som inte går ihop.

Jag vill påminna statsrådet att det är regeringen som har beslutat att Försvarsmakten ska hemställa hos regeringen om materielanskaffningar överstigande 200 miljoner. Den 16 juni 2009, i samband med den försvarspolitiska inriktningspropositionen, biföll kammaren utskottets betänkande 2008/09:FöU10 Försvarets inriktning. Där framgår att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av sju (7) korvetter. Efter 2014, då de två korvetterna av Stockholmsklassen avvecklas, innebär det i praktiken att det är korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall som ska utgöra dessa sju korvetter tillsammans med fem Visbykorvetter. För att möjliggöra för Försvarsmakten att innehålla riksdagens beslut krävs det vissa materiella åtgärder i samband med det som benämns regeringsärende 12/2. HMS Gävle är sedan december 2012 avrustad i väntad på regeringsbeslut avseende denna nödvändiga modifiering.

Min fråga till försvarsministern blir härmed:

När avser regeringen att fatta beslut avseende modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall så att riksdagens beslut om sju korvetter kan innehållas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-11-06 Anmäld: 2013-11-06 Besvarad: 2013-11-13 Svar anmält: 2013-11-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-13)