Modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken

Skriftlig fråga 2016/17:104 av Eva Lohman (M)

Eva Lohman (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Under de senaste tio åren har Europarådet och nationella minoritetsorganisationer larmat om bristerna och svårigheterna att få modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Det finns en öronmärkt ersättning via statsbidraget som gäller modersmålsundervisning på finska och jiddisch. Denna ersättning höjdes 2015 med 1 krona till totalt 3 kronor.

Det finns allt färre lärare som kan ge och har behörighet för modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsministern:

När kommer ministern och regeringen att tillsätta en utredning som ser över villkoren för modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken så att de mänskliga rättigheterna för dessa barn tryggas, och när kommer ministern och regeringen att stärka de nationella minoritetsspråkens status genom att ge samma meritpoäng i gymnasieskolan som exempelvis moderna språk ger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-13 Överlämnad: 2016-10-13 Anmäld: 2016-10-14 Svarsdatum: 2016-10-26 Sista svarsdatum: 2016-10-26
Svar på skriftlig fråga