Modernisering av namnlagen

Skriftlig fråga 2009/10:541 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 17 februari

Fråga

2009/10:541 Modernisering av namnlagen

av Luciano Astudillo (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den gällande namnlagen från 1982 är den lag som bestämmer hur människor boende i Sverige får byta namn, ta nya namn och ta bort namn, samt hur man kan förlora rätten till ett namn.

På senare tid har namnlagen kritiserats i olika avseenden. Bland annat har namnlagen kritiserats för att den i alltför stor grad begränsar enskilda människors möjlighet att fritt välja namn. Inte minst är regleringen om så kallade mellannamn svår att förstå för många människor. Till exempel kan inte en ung människa med utländsk bakgrund som är adopterad av en svensk familj lägga till sin biologiska fars efternamn och därmed få dubbla efternamn, eftersom faderns efternamn blir ett mellannamn och därmed i praktiken ett av förnamnen. Denna tillämpning av namnlagen av myndigheterna kan upplevas som djupt kränkande av den ansökande personen.

Mot denna bakgrund är min fråga till justitieministern:

På vilket sätt avser justitieministern att modernisera den nuvarande och i flera avseenden otidsenliga namnlagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-17 Anmäld: 2010-02-18 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)