Moderniserad rekrytering

Skriftlig fråga 2015/16:1551 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Annonsering av lediga arbeten ska annonseras på ett sådant sätt att det kan sökas av samtliga EU-medborgare. I dag tolkas detta som att arbetet ska annonseras via Arbetsförmedlingen eller på motsvarande sätt. I Sverige nedprioriteras tyvärr ofta annonsering via sociala medier, trots att annonser i sociala medier kan nå miljontals européer.

Exempelvis har Linkedin ca 40 000 svenska jobb utannonserade. Tyvärr är det inte en självklarhet att annonser via sociala medier klassificeras på samma sätt som en annons via Arbetsförmedlingen.

I syfte att underlätta för arbetsgivare att rekrytera arbetstagare och för arbetstagare att finna ett arbete bör kriteriet för att ett arbete ska betraktas som annonserat på ett sätt som är sökbart inom alla EU-länder utvecklas till att omfatta de medier som används av ett stort antal personer. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att annonsering av lediga arbete via sociala medier ska ges samma status som annonsering via Arbetsförmedlingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-31 Överlämnad: 2016-09-01 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-15 Sista svarsdatum: 2016-09-15
Svar på skriftlig fråga