Modernare regler för fastställelse av könstillhörighet

Skriftlig fråga 2010/11:340 av Leander, Helena (MP)

Leander, Helena (MP)

den 2 mars

Fråga

2010/11:340 Modernare regler för fastställelse av könstillhörighet

av Helena Leander (MP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Transsexuella som vill genomgå behandling och få sin juridiska könstillhörighet att överensstämma med den självupplevda möter i dag en rad krav: personen ska vara ogift, steril, myndig och svensk medborgare. Dessa otidsenliga krav lever kvar sedan lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall infördes för snart 40 år sen. År 2007 föreslog könstillhörighetsutredningen (SOU 2007:16) att åtminstone kraven på civilstatus och medborgarskap skulle slopas, medan steriliseringskravet rentav föreslogs omvandlas till ett krav på borttagande av könskörtlar.

Eftersom regeringen vägrat ta i frågan sedan remisstiden avslutats genomförde Socialstyrelsen en egen utredning, Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd, som presenterades förra året. Även den konstaterar att kraven är förlegade, och föreslår att kraven på att vara ogift, svensk medborgare och steril tas bort samt att åldersgränsen på 18 år utreds. Det skulle vara ett välkommet steg för att modernisera lagstiftningen. Med tanke på att transpersoner är en utsatt grupp när det gäller psykisk ohälsa är det angeläget att så snart som möjligt komma till rätta med de hinder som i dag möter den som helt eller delvis önskar genomgå könskorrigerande behandling och få sin juridiska könstillhörighet ändrad i enlighet med den egna könsidentiteten.

Jag vill därför fråga om socialministern avser att verka för ett skyndsamt genomförande av de ändringar i könstillhörighetslagstiftningen som föreslås i socialstyrelsens utredning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-03-02 Anmäld: 2011-03-02 Besvarad: 2011-03-08 Svar anmält: 2011-03-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-03-08)