Modernare kvittokrav

Skriftlig fråga 2011/12:245 av Leander, Helena (MP)

Leander, Helena (MP)

den 13 december

Fråga

2011/12:245 Modernare kvittokrav

av Helena Leander (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Lagen om kassaregister var ett viktigt steg för att minska skattefusket i kontanthandeln. Tyvärr har lagen fått oönskade miljöeffekter, då affärerna måste skriva ut kvitton till alla kunder, trots att de allra flesta inte vill ha något kvitto. Pappersmängden till alla dessa kvitton motsvarar 60 000 träd årligen, och dessutom innehåller de flesta kvitton den hormonstörande kemikalien bisfenol A. Det finns därför all anledning att se över om kvittokravet kan utformas på ett modernare sätt som inte kräver papperskvitton för dem som inte vill ha det.

Avser finansministern att ta några initiativ för att se över kassaregisterlagens kvittokrav för att se om skattekontroll och miljöhänsyn kan förenas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-13 Anmäld: 2011-12-13 Besvarad: 2011-12-21 Svar anmält: 2012-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-21)