Modern it-infrastruktur

Skriftlig fråga 2013/14:573 av Tomas Eneroth (S)

Tomas Eneroth (S)

till Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

 

Världen genomgår en omvälvande förändring. Datorteknik och moderna kommunikationsnät har ökat kapaciteten att samla in och sprida data enormt. Den digitala teknikens utveckling går mycket snabbt – under det senaste decenniet har tillgången till internet och användandet av smarta telefoner ökat kraftigt.

Sverige har länge legat i framkant, men utvecklingen har på senare tid tyvärr gått alltför långsamt – eller rent av åt fel håll. På många platser finns i dag inte tillfredsställande mobiltäckning på grund av att regeringen inte har prioriterat frågan genom att till exempel ställa tydliga krav vid fördelning av tillstånd till nätoperatörer. I framtiden bör staten alltid ställa tydliga krav på täckning i frekvenstillstånden. Post- och telestyrelsen, PTS, har genomfört kontrollmätningar av mobiltäckningen som visar att samtliga telebolags verkliga täckning är sämre än den utlovade: I 14–42 procent av fallen saknades utlovad täckning.

Framtidens digitala verklighet ställer höga krav på infrastrukturen, då en allt större del av våra liv kommer att vara beroende av en väl fungerande uppkoppling. Såväl bostäder som arbetsplatser kommer att vara helt beroende av uppkoppling för att fungera tillfredsställande – så är fallet de flesta gånger redan i dag. På samma sätt ökar behoven av att kunna vara uppkopplade när vi färdas; i dag lever vi i ett land där inte ens Europavägarna har god täckning. Det är en ohållbart låg standard. Vi bör redan nu planera för en framtid där alla vägar har fullgod uppkoppling för att ringa samtal och överföra data i den utsträckning som behövs.

En välfungerande och heltäckande it-infrastruktur behövs och kommer att behövas för att ge människor förutsättningar att leva ett gott liv och för jobbskapande och företagande i hela landet. Därför måste bredband och it-infrastruktur byggas ut och förbättras i hela landet – annars riskerar vi att hamna efter och att it-jobben försvinner från Sverige.

Vad avser statsrådet att göra för att it-infrastrukturen och täckningsgraden säkras i hela landet och att Sverige inte halkar efter i den utvecklingen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-11 Överlämnad: 2014-04-14 Besvarad: 2014-04-24 Sista svarsdatum: 2014-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga