Modell för kompensation för fastighetsägare och hyresgäster i Malmfälten

Skriftlig fråga 2013/14:397 av Nilsson, Tomas (S)

Nilsson, Tomas (S)

den 6 februari

Fråga

2013/14:397 Modell för kompensation för fastighetsägare och hyresgäster i Malmfälten

av Tomas Nilsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Det pågår omfattande samhällsomvandlingar i Malmfältskommunerna. Flertalet Malmfältsbor förstår att det är nödvändigt för att gruvorna ska kunna utvecklas och leva vidare, men det skapar stora problem för enskilda och familjer boende inom områden som ska tas i anspråk av gruvan. Fastighetsägare av hus eller hyreshus som avyttras får ersättning för marknadsvärdet plus 25 procent enligt expropriationslagen. Har man ett äldre hus är tanken att man ska köpa ett likvärdigt hus, men i Malmfälten finns inte den möjligheten, då stora delar av samhällena ska rivas. Enda alternativet är att flytta till ett nyproducerat boende. Det gör att nuvarande ersättning inte täcker kostnaderna. Hyresgäster får ingen kompensation alls trots att de tvingas flytta till ett nyproducerat boende med väsentligt högre hyreskostnader. Det är oskäligt, och rimligen inte heller lagstiftarens mening, att ersättningen vid expropriation inte når upp till kostnaden för ersättningsbostad.

Grunden när det gäller gruvnäringen är att gruvbolagen ska ta sitt ansvar. Det ska dessa göra genom att betala för skador som de orsakar på mark och egendom samt för kostnader som drabbar enskilda individer. Regeringens ansvar är att se till att det finns en lagstiftning som möjliggör detta, en lagstiftning eller ägardirektiv som gör fastighetsägare och hyresgäster ekonomiskt skadeslösa.

Fråga:

Kommer justitieministern att se över expropriationslagens ersättningsprinciper om att införa nyckel-mot-nyckel-principen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-02-06 Anmäld: 2014-02-06 Besvarad: 2014-02-12 Svar anmält: 2014-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-12)