Moçambique

Skriftlig fråga 2013/14:83 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 25 oktober

Fråga

2013/14:83 Moçambique

av Carina Hägg (S)

till statsrådet Hillevi Engström (M)

Moçambique är ett av Sveriges största samarbetsländer inom biståndet. Samtidigt skapar landets tillväxt förutsättningar för ett breddat samarbete och ökat handelsutbyte. Fördelningspolitik, arbetstillfällen och riktade insatser är redskap mot fattigdom. Dock har Renamo tillkännagett att fredsavtalet från 1992 ska betraktas som upprivet. Fredsavtalet ingicks efter inbördeskriget mellan Renamo och Frelimo. Våldsamheter har rapporterats, samtidigt som tidpunkten för utsatt val i landet närmar sig. Efter att ha besökt Moçambique kan jag konstatera att det råder en oro i landet.

Jag vill därför fråga statsrådet följande:

Har statsrådet och regeringen vidtagit någon åtgärd med anledning av den rådande situationen i Moçambique?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-10-25 Anmäld: 2013-11-04 Besvarad: 2013-11-06 Svar anmält: 2013-11-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-11-06)