Mobiltäckning i hela landet

Skriftlig fråga 2018/19:117 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

De mobila tjänsterna har blivit alltmer viktiga för att kunna bo, leva och verka i hela landet. Marknaden är duktig på att bygga ut mobilnätet med täckning över Sverige, men på många håll saknas det fortfarande eller så är mobiltäckningen så dålig att mobiltjänsterna inte går att använda. Till detta ska också tillföras att om en olycka händer så vittnar flera om att man inte kan tillkalla räddningstjänst eftersom mobiltäckningen är så dålig.

Flera regioner i Sverige saknar bra och fungerade mobiltäckning. I Sjuhäradsbygden finns flera orter och platser som har så dålig täckning att det ställer till det i vardagen för både invånare och företagare.

På många håll har också det gamla kopparnätet monterats ned, och många människor har då drabbats av att inte kunna ringa eftersom mobiltäckningen är dålig eller fibernätet ännu inte utbyggt till fullo. Detta har framför allt drabbat landsbygden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet beredd att införa ett tvång/en garanti för att kopparnätet inte tas bort innan en fungerande mobiltäckning eller fiberutbyggnad är på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-04 Överlämnad: 2019-02-05 Anmäld: 2019-02-06 Svarsdatum: 2019-02-13 Sista svarsdatum: 2019-02-13
Svar på skriftlig fråga