mobila slakterier för fjäderfä

Skriftlig fråga 1998/99:35 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1998/99:35 av Owe Hellberg (v) till jordbruksministern om mobila slakterier för fjäderfä

den 27 oktober

Under senare år har fågelslakterier i stor omfattning specialiserats till att enbart hantera t.ex. kyckling och samtidigt har den geografiska lokaliseringen till södra Sverige ökat. Kronfågel i Skara hämtar t.ex. inte slakthöns norr om Gästrikland, om inte minst 6 000 slakthöns kan levereras samtidigt. Hönseriägarnas strävan att övergå till frigående höns, i syfte att nå en mer djurvänlig hantering, gör det ännu svårare att leva upp till slakteriernas volymkrav.

En enskild hönseriägare har stora svårigheter att genomföra utslaktning på egen hand. Alternativet är avlivning genom Anticimex och vidaretransport till de särskilda destruktionsanläggningar som finns på ett fåtal platser. Detta bidrar till onödiga transporter och är även slöseri med en möjlig förädlingsprodukt. Om en hönsbesättning kunde slaktas i ett mobilt fjäderfäslakteri på gården eller i direkt anslutning till varje producent kunde sedan transport ske till ett kokeri för vidareförädling. Mobila slakterier kräver godkännande eller acceptans från EU. Sverige har dock redan i dag ett undantag för mobila slakterier av ren. Det kräver också att stödet från EU:s jordbruksfond till det nationella programmet till stöd för förädling och avsättning till jordbruksprodukter också skall kunna omfatta investeringar vad gäller höns. I begreppet "fågelkött" ingår i dag endast kyckling, gås, kalkon och anka, men ej kött från höns.

Min fråga till jordbruksministern är:

Är ministern beredd att arbeta för att mobila slakterier för fjäderfä får etableras i Sverige?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-10-27 Anmäld: 1998-11-02 Besvarad: 1998-11-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga