Mobila it-kommunikationer i hela landet

Skriftlig fråga 2013/14:254 av From, Isak (S)

From, Isak (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:254 Mobila it-kommunikationer i hela landet

av Isak From (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Mobiltelefoni och mobil datakommunikation ökar kraftigt.

Men mobiltelefonoperatörerna har i huvudsak investerat i och kring de befolkningstäta regionerna. I de befolkningssvagare delarna av landet finns däremot stora skillnader i kapacitet och tillförlitlighet. Det finns även tillförlitlighets- och kapacitetsbrister i de ortssammanbindande näten.

På grund av gällande lagstiftning, där mobiloperatörerna helt tillåts strunta i ”olönsamma områden” finns i dag stora märkbara brister i kapacitet och mobiltäckning.

Därför räcker det inte med att konstatera att priserna på telemarknaden sjunkit kraftigt. Med avreglering följer en marknad på kapitalismens grund. Mobiltelefonoperatörerna har tillstånd att bygga ut sina nät i den omfattning som krävs, det vill säga när det finns tillräckligt många kunder som bor i området. Lite eller ingen hänsyn tas till områden bland annat fjälltrakterna som belastas av turister under delar av året.

Marknaden lever inte upp till krav på tillgänglighet till mobilnätet för alla, dessutom är kraven på kvalitet för lågt ställda.

Vilka snara åtgärder avser it-minister Anna-Karin Hatt att vidta för att säkerställa mobil datakommunikation med hög kvalitet i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-10 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-10)