mobbning

Skriftlig fråga 2000/01:826 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 1 mars

Fråga 2000/01:826

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning

Nyligen presenterade BRIS sin årsrapport. Den visade att antalet samtal har ökat med 50 %. Antalet samtal om mobbning har ökat med 40 % och är det problem som barnen oftast ringer till BRIS om. Många av barnen som ringer till BRIS är deprimerade. 400 av samtalet rörde tankar eller planer på självmord.

Mobbningen verkar alltså inte avta. Tvärtom tyder samtalen till BRIS på att problemen ökar i omfattning och blir allt besvärligare att hantera för barnen. De åtgärder som hittills vidtagits har inte varit tillräckliga. Uppgifterna från BRIS, tillsammans med vad som tidigare är känt, borde få skolministern att utan dröjsmål se över regelverket för skolans arbete med mobbningsfrågor. Det finns fortfarande flera områden som skolministern inte berört, där åtgärder krävs. Skolan bör ges rätt att stänga av eller flytta våldsamma elever till undervisning ordnad i särskild ordning. Skolan bör ges direktiv att polisanmäla våldsbrott. Skollagen bör ändras för att stärka barns rätt gentemot skolan. Utbildningen i mobbningsfrågor av hela skolans personal måste förbättras.

Ingen skolminister kan vara nöjd med situationen när 100 000 barn är mobbade.

Min fråga till skolministern är:

Vilka åtgärder avser skolministern vidta med anledning av uppgifterna från BRIS som visar att mobbningen bara blir ett allt allvarligare problem för barn och ungdomar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-03-01 Anmäld: 2001-03-06 Besvarad: 2001-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-13)