Mobbning i skolan

Skriftlig fråga 2006/07:219 av Blix, Gustav (m)

Blix, Gustav (m)

den 24 november

Fråga

2006/07:219 Mobbning i skolan

av Gustav Blix (m)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

Mobbning är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för andra människor. Uppskattningar pekar på att upp till 100 000 barn mobbas varje år i den svenska skolan. Det gör mobbningen till ett av våra allvarligaste folkhälsoproblem. Ändå har vi i Sverige länge varit alltför passiva i kampen mot mobbningen.

I bland annat Norge och Island har man de senaste åren genomfört kraftfulla åtgärder för att minska mobbningen. Erfarenheterna därifrån visar att användandet av forskningsbaserade åtgärdsprogram kan minska mobbningen med upp till 50 %. Just kravet på att skolorna bara ska använda åtgärdsprogram som har dokumenterat positiv effekt mot mobbning är viktigt eftersom undersökningar visat att hemmasnickrade program tvärtom riskerar att öka mobbningen på en skola med upp till en tredjedel. Allians för Sverige enades därför redan i februari 2006 om att ”kvalitetskraven på skolors handlingsplaner mot mobbning måste skärpas” och att ”arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling ska bygga på forskningsbaserade åtgärdsprogram”.

Med anledning av detta vill jag fråga när ansvarigt statsråd avser att återkomma till riksdagen med krav på att skolorna bara ska använda forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-24 Anmäld: 2006-11-28 Besvarad: 2006-11-29 Svar anmält: 2006-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-29)