Mjölkböndernas situation

Skriftlig fråga 2011/12:743 av Johansson, Ann-Kristine (S)

Johansson, Ann-Kristine (S)

den 4 september

Fråga

2011/12:743 Mjölkböndernas situation

av Ann-Kristine Johansson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Ingen kan ha undgått den kris Sveriges mjölkbönder står inför. Jag har mött ett antal av dem i mitt hemlän Värmland, och de vittnar om lönsamhetsproblem, oro för sina företag och en allt dystrare framtid. Flera investeringar går nu om intet, och ett antal bönder ligger i riskzonen att tvingas lägga ned sina företag. Det handlar om aktiva och produktiva lantbrukare som är oerhört viktiga för vårt land, inte minst för en fortsatt svensk livsmedelsproduktion, levande landsbygd och aktiva småföretag som håller i gång hela landsbygdens företagarliv.

Jag vill fråga landsbygdsministern vilken strategi han har för att öka och utveckla den inhemska produktionen av matråvaror.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-04 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-13 Svar anmält: 2012-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-13)