Mitträcke på E 4 norr om Örnsköldsvik

Skriftlig fråga 2007/08:82 av Sonidsson, Eva (s)

Sonidsson, Eva (s)

den 15 oktober

Fråga

2007/08:82 Mitträcke på E 4 norr om Örnsköldsvik

av Eva Sonidsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Vägsträckan Kasa–Mosjö camping på E 4 norr om Örnsköldsvik är drabbat av svåra olyckor, ofta med dödlig utgång, på grund av den täta och tunga trafiken i området. Vägverket vill anlägga mitträcke på den olycksdrabbade sträckan för att öka säkerheten.

Förbättringen har inte kunnat genomföras eftersom planen är överklagad i alla instanser och ärendet finns nu hos regeringen för avgörande. Det är angeläget att beslut om planen fattas snabbt så att arbetet snarast möjligt kan komma i gång för att eliminera denna trafikfara.

Förutom den långa handläggningstiden är trafikanterna oroliga över om det finns pengar till projektet. Regeringen anslår i nästa års budget drygt 700 miljoner kronor till Vägverket för drift, underhåll och nyinvesteringar. Detta är inte tillräckligt för att täcka de enorma behoven i landet, utan Vägverket måste prioritera bland sina projekt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet om hon avser att vidta åtgärder – både i fråga om ett snabbt beslut och om prioritering av projektet – för att mitträcke på vägsträckan Kasa–Mosjö camping på E 4 norr om Örnsköldsvik kan byggas.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-10-15 Anmäld: 2007-10-16 Svar anmält: 2007-10-26 Besvarad: 2007-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-26)