Missvisande statistik om arbetsplatsolyckor

Skriftlig fråga 2014/15:72 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

De senaste dagarna har medier rapporterat om att antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser minskat kraftigt. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan man se att statistiken över antalet olyckor på svenska arbetsplatser med dödlig utgång har minskat år för år. Men det finns en brist i den officiella statistiken. I år har enligt Arbetsmiljöverket 37 personer som arbetar i svenska företag omkommit i Sverige i samband med arbetet. Dock har minst ytterligare fem personer omkommit enligt medierna, men dessa är utländska medborgare. Uppenbarligen finns det ett mörkertal i detta.

Generaldirektören för Arbetsmiljöverket hänvisar till att enligt EU-regler ska utländsk arbetskraft som inte omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring registreras i sitt hemland. Annars blir det en dubbelregistrering.

Min undran är dock om det inte är ett större problem om vi får allt fler olyckor med utländska medborgare inblandade samtidigt som vi av de svenska medborgarnas statistik får intrycket av att olycks- och dödsfallen på arbetsplatserna i Sverige minskar i större omfattning än vad de verkligen gör. Rimligen ska arbetsmiljön på arbetsplatser i Sverige vara lika säker och utförande av arbete i Sverige vara lika säkert oavsett vilken nationalitet arbetsgivare och arbetstagare har. Svenska arbetsgivare ska inte heller komma undan sitt övergripande arbetsmiljöansvar genom att använda sig av eller skylla på utländska underentreprenörer eller på att utländska arbetare inte har nödvändiga arbetsmiljökunskaper, inte förstår arbetsmiljöföreskrifter etcetera.

Statistikfrågan löses lätt genom att medlemsstaterna för en statistik med två kolumner där olyckor dels med inhemska, dels med utländska medborgare inblandade registreras. I så fall kan man också notera om det finns en olikartad olycksutveckling och vidta åtgärder mot detta.

Vad avser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att göra för att vi ska få en korrekt bild av arbetskraftsolyckorna i Sverige och vilka åtgärder avser hon att vidta för att minska olyckorna, och då främst dödsfallen, på svenska arbetsplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-13 Överlämnad: 2014-11-13 Anmäld: 2014-11-14 Svarsdatum: 2014-11-26 Sista svarsdatum: 2014-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga