Misstänkt korruption inom biståndsverksamhet

Skriftlig fråga 2018/19:400 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Genom medieuppgifter har det framkommit att Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har dragits in i ytterligare en biståndsskandal.

Direktören för organisationen ICTSD, vilken fått närmare 200 miljoner kronor i bistånd genom Sida, misstänks för korruption, och enligt en utredning som gjorts av brittiska myndigheter har vanskötseln av organisationens ekonomi varit så grov att den gränsar till brott.

Sida valde i november förra året att avsluta biståndsavtalet med ICTSD, men har inte genomfört någon utredning för att se om det finns skäl till polisanmälan eller att kräva tillbaka biståndsmedel från tidigare år.

Hanteringen skadar förtroendet för statsförvaltningen i allmänhet och förtroendet för biståndsverksamheten och Sida i synnerhet.

Svenska skattemedel måste behandlas med större respekt än så. En myndighet får aldrig se mellan fingrarna och välja att inte utreda misstänkt korruption. Korruption ska alltid utredas och polisanmälas, och de skattemedel som inte gått till avsedd verksamhet ska alltid återkrävas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att skärpa rutinerna och säkerställa att misstänkt korruption inom biståndsverksamheten alltid utreds och polisanmäls?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-03-13 Överlämnad: 2019-03-13 Anmäld: 2019-03-14 Sista svarsdatum: 2019-03-20 Svarsdatum: 2019-03-25
Svar på skriftlig fråga