Misstag vid säkerhetsklassade anställningar

Skriftlig fråga 2018/19:156 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För några dagar sedan framkom det uppgifter om att en uzbekisk medborgare utan uppehållstillstånd i Sverige fått jobb på ett säkerhetsklassat fängelse. Glädjande nog svarade justitieministern snabbt på detta då han enligt egen utsago, så snart han fått reda på misstaget, förde ett samtal med Kriminalvårdens ledning för att se över rutinerna kring rekryteringar.

Problemet här är att ministern själv varit involverad i just denna rekrytering, genom att själv ha bidragit med en underskrift. Denna underskrift innebär att ministern tillsammans med en rekryterande chef på Kriminalvården är att anse som ansvarig för rekryteringen. Som bekant är det också ytterst arbetsgivarens ansvar att kontrollera att anställda har arbets- och uppehållstillstånd i Sverige innan en anställning över huvud taget kan vara aktuell.

Företrädare för regeringen har redan tidigare begått misstag som inneburit betydande risker för rikets säkerhet då sekretessbelagd information hamnat i orätta händer, vilket vi såg under den så kallade Transportstyrelseskandalen. I detta fall är det svårt att skylla ansvaret på någon annan än dem som skrivit under det aktuella dokumentet. Vi är alla ansvariga för handlingar vi undertecknat, vilket gäller såväl revisorer och beslutsfattare som vanliga människor. När en person köper något och undertecknar köpeavtalet förväntas personen veta vad vederbörande har skrivit under, och det fungerar då inte att i efterhand säga att man inte visste vad det var man skrev under eller för den delen skylla på bolaget som sålt produkten.

Justitieministern har som bekant ålagt Kriminalvården att se över sina rutiner, men det har varit tyst kring de egna rutinerna. Att justitieministern inte tycks ta till sig det egna ansvaret är obegripligt, och av diverse uttalanden att döma tycks ansvariga inte ens ha vetat vad de har skrivit under. Detta väcker frågor om lämpligheten för dessa att över huvud taget hantera uppgifter av betydelse för rikets säkerhet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att se över de egna rutinerna i samband med att dokument ska undertecknas framöver, och hur avser ministern att säkerställa att fel som i det redovisade exemplet inte sker igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-06 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Sista svarsdatum: 2019-02-13 Svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga