Missiler i Turkiet

Skriftlig fråga 2011/12:728 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 17 augusti

Fråga

2011/12:728 Missiler i Turkiet

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Turkiet är beläget i en region med länder som innehar kärnvapen. Det internationella samfundet hyser påtaglig oro för kärnvapenspridning i närområdet. Turkiet är medlem i försvarsunionen Nato som förfogar över kärnvapen. Det förekommer även att kärnstridsspetsar utplaceras i annat land. Uppgifter om att Turkiet nu utvecklar en ny ballistisk missil, ICBM, kan väcka frågetecken om avsikten på lång sikt. Det är farhågor som jag hoppas utrikesminister Carl Bildt kan klarlägga och därmed undanröja anledning till oro. Vi har att ständigt beakta icke-spridningsavtalet, NPT.

Min fråga är:

Har utrikesministern och regeringen uttryckt något ställningstagande och tagit något initiativ till följd av uppgifter om Turkiets ambition att utveckla en ny ballistisk missil?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-17 Anmäld: 2012-08-23 Besvarad: 2012-08-31 Svar anmält: 2012-09-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-31)