Missförhållanden på vinstdrivna HVB-hem

Skriftlig fråga 2012/13:562 av Sommestad, Lena (S)

Sommestad, Lena (S)

den 3 juni

Fråga

2012/13:562 Missförhållanden på vinstdrivna HVB-hem

av Lena Sommestad (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Vårdhemmet Järlebo utanför Uppsala har blivit föremål för hård kritik från Socialstyrelsen, rapporterar Upsala Nya Tidning (UNT). Enligt Socialstyrelsen har bemanningen på Järlebo varit så dålig att något egentligt behandlingsarbete inte har kunnat bedrivas. Personal vittnar om våld, hot och ensamarbete. En behandlingsassistent berättar att ledningen vägrade att sätta in mer personal med hänvisning till att det skulle bli för dyrt. En annan tidigare anställd förklarar att allt handlade bara om att tjäna pengar.

Järlebo ägs av den vinstdrivande Frösundakoncernen. Frösunda Holdco AB, som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Hg Capital Trusts, rapporterade i sin årsredovisning 2011 en ackumulerad vinst på 230 miljoner, enligt UNT.

Missförhållandena på Järlebo är långt ifrån unika. Vid hälften av landets vårdboenden för unga saknar personalen tillräcklig kompetens, enligt Socialstyrelsen. År 2012 hade vart femte HVB-hem så stora brister att Socialstyrelsen krävde åtgärder. Det är inte heller unikt att HVB-hem drivs med ekonomiskt vinstintresse. Redan på 1990-talet skedde en kraftig ökning av privata utförare inom HVB-vården. 1993 var knappt 20 procent av personalen i HVB-vård anställda av en privat huvudman, enligt Stefan Wiklund (Konkurrensens konsekvenser, 2011). I början av 2000-talet var andelen 45 procent. Enligt Wiklund finns ytterst få uppföljningar som skiljer mellan privata och offentliga huvudmän. Inga effektutvärderingar finns av konkurrensens konsekvenser i stort inom HVB-vården.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga statsrådet vad regeringen avser att göra för att förhindra att ägare till vinstdrivna HVB-hem som Järlebo gör vinstuttag på bekostnad av kvaliteten i verksamheten.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-03 Anmäld: 2013-06-04 Besvarad: 2013-06-12 Svar anmält: 2013-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-12)