Missbruk av undantag från arbetstillstånd

Skriftlig fråga 2020/21:706 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dagarna blev jag kontaktad av Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) i Skellefteå med anledning av missbruket av undantag från arbetstillstånd (AT-UND). Ett arbetsplatsbesök i Skellefteå från Byggnads hade resulterat i att Arbetsmiljöverket, Skatteverket och gränspolisen blivit kontaktade, detta på grund av ett stort antal felaktigheter kring arbetsplatsen och företaget som utförde byggnationen.

Myndigheterna gjorde ett samlat besök på arbetsplatsen, och då uppdagades det att fyra ukrainska medborgare arbetat på arbetsplatsen utan arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Dessa avhystes från arbetsplatsen och blev även utvisade från Sverige. En dryg vecka senare gjorde Byggnads ett nytt besök på arbetsplatsen, och då uppdagades det att det fanns sex ukrainska medborgare på arbetsplatsen. Skillnaden var att dessa hade sökt asyl och därför kunde arbeta med hänvisning till AT-UND, det som ger en asylsökande rätt att arbeta utan arbetstillstånd.

Den här händelsen visar vikten av arbetsplatsbesök. Redan 2014 uppmärksammades missbruket av denna möjlighet och att asylansökningarna hade ökat markant från länder som Georgien och Ukraina. Misstanken om missbruk fanns redan då, men det verkar som om misstanken inte har lett till någon åtgärd från regeringens sida. 

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att ta initiativ för att göra något åt missbruket av AT-UND?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-11-25 Överlämnad: 2020-11-25 Anmäld: 2020-11-26 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga