Missbruk av samordningsnummer

Skriftlig fråga 2019/20:334 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den som inte är folkbokförd i Sverige kan i vissa fall få ett samordningsnummer tilldelat sig. Samordningsnummer kan tilldelas en person även om det råder osäkerhet om hans eller hennes identitet.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 5 november beskrivs det omfattande missbruk av samordningsnummer som förekommer i Sverige. Det handlar bland annat om att personer utan rätt att vistas eller jobba i landet får tillgång till sjukvård och annan välfärd utan att ha rätt till det. Det handlar också om att kriminella med hjälp av samordningsnummer kan öppna bankkonton och begå allvarliga brott. Problematiken är inte ny utan har förekommit i flera år.

I ett mejl till SvD skriver finansminister Magdalena Andersson (S) följande: De samordningsnummer vi har idag fungerar inte optimalt och därför har vi nu också tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över systemet i syfte att göra det säkrare och mer tillförlitligt.

Den utredning finansministern hänvisar till är av allt att döma en utredning som tillsattes den 5 september 2019, Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (direktiv 2019:54).

Av direktiven till aktuell utredning framgår att den delvis går ut på att göra det enklare att få samordningsnummer och på att fler ska få samordningsnummer. Till exempel ska utredningen överväga om det finns skäl att utvidga möjligheten för enskilda att ansöka om ett samordningsnummer samt utreda om samordningsnummer ska kunna tilldelas fler asylsökande. Det handlar alltså inte enbart om att göra systemet mer säkert utan också, som det står i direktiven, att öka numrens användbarhet i samhället. Något som skulle öka missbruket ytterligare.

Problematiken med missbruk av samordningsnummer är allvarlig. Det behövs åtgärder här och nu. Att då som ansvarig minister hänvisa till en utredning som delvis går ut på att förenkla möjligheten att få samordningsnummer och på att fler ska få samordningsnummer, och som dessutom ska bli klar först i april 2021, är inte seriöst.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vad gör regeringen och ministern för att så fort som möjligt få stopp på det missbruk av samordningsnummer som har förekommit i flera år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-07 Överlämnad: 2019-11-08 Anmäld: 2019-11-12 Svarsdatum: 2019-11-20 Sista svarsdatum: 2019-11-20
Svar på skriftlig fråga