Missbruk av pass

Skriftlig fråga 2017/18:624 av Kent Ekeroth (SD)

Kent Ekeroth (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Redan den 20 september 2012 väckte Sverigedemokraterna en motion i Sveriges riksdag där vi krävde att man skulle vidta omedelbara åtgärder för att förhindra missbruk av svenska pass. Riksdagsmajoriteten avslog motionen.

Både rödgröna och borgerliga regeringar har varit väldigt passiva i frågan.

Ett litet framsteg gjordes sent omsider i proposition 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass. I den debatten sa jag:

”Sammanfattningsvis är detta ett fall framåt. Det har tagit onödigt lång tid, och många tusentals personer har med all säkerhet under denna tid missbrukat svenska pass och kanske även kommit in i vårt land på grund av dem. Men detta är ett steg på vägen, och vi får snart se om vi behöver ytterligare skärpningar. Om så är fallet hoppas jag innerligen att den regering som då sitter vid makten inte är lika passiv som vi har sett tidigare regeringar vara åtminstone under de senaste 15 åren.”

Vi kan konstatera att situationen sedan den 15 april 2016 inte förbättrats nämnvärt.

Rekordåret 2015 anmäldes 63 644 pass försvunna. 2016 sjönk antalet, om än marginellt, till 63 628. 2017 anmäldes 62 773 svenska pass försvunna.

Min fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är:

Ämnar ministern tillsätta en ny utredning över hur Sverige effektivt ska kunna minska missbruket av svenska pass?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-01-22 Överlämnad: 2018-01-23 Anmäld: 2018-01-24 Sista svarsdatum: 2018-01-31 Svarsdatum: 2018-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga