Missbruk av attefallsreglerna

Skriftlig fråga 2019/20:55 av Erik Ottoson (M)

Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

De regler som går under namnet attefallsreglerna har bidragit till att fler bostäder har tillkommit ur redan befintliga områden till fördel för svensk bostadsmarknad. Människor som annars hade stått utan boende har nu fått en möjlighet att komma in på bostadsmarknaden antingen som direkt följd av ytterligare bostäder eller flyttkedjor som attefallsreglerna har gett upphov till.

På senare tid har dock ett missbruk av regelverket uppmärksammats i vissa kommuner där hela bostadsområden som är planlagda som villaområden blir ofrivilligt omvandlade till bostadsrättsområden. Detta leder till att kommunens planmonopol krackelerar såväl som planeringen av vägar, avlopp, elförsörjning, kollektivtrafik, förskola, skola, idrottshallar och mycket annan samhällsservice. I vissa fall kan så mycket som en tredubbling av antalet tänkta bostäder uppstå vilket så klart inte var syftet med regelverket.

Tillvägagångsättet är att en eller flera mindre seriösa byggherrar köper upp tomterna i ett område och bygger vad som i bygglovshandlingarna hävdas vara enbostadshus men som i realiteten enkelt kan konverteras till ett parhus. Därtill byggs ett attefallshus på tomten. Tillsammans med angränsande fastigheter där samma sak har gjorts bildas bostadsrättsföreningar, och innan den första boende har flyttat in har ett enbostadshus blivit en tomt bland flera ingående i en större bostadsrättsförening. Området får en helt annan karaktär än den avsedda, och planeringen som nämns ovan faller innan den ens lämnat ritbordet.

Att detta inte var syftet med regelverket torde stå klart, men nu återstår frågan hur situationen ska hanteras. De domar som finns på området gör inte att kommunernas planmonopol upprätthålls i den grad att situationen blir hanterbar. Såväl kommuner som närboende drabbas negativt av detta missbruk av reglerna och därför måste regeringen agera för att detta ska upphöra.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 
Vad avser statsrådet att göra för att motverka och stoppa det missbruk av attefallsreglerna som beskrivs ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Överlämnad: 2019-09-26 Anmäld: 2019-09-27 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga