minskning av bostadsbidragen

Skriftlig fråga 1999/2000:799 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 6 april

Fråga 1999/2000:799

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Ingela Thalén om minskning av bostadsbidragen

Bostadsbidragen har under de senaste åren genomgått omfattande regelförändringar och kostnaderna har snart halverats från år 1995 när antalet bidragstagare var som flest. Trångboddheten ökar igen och inga analyser har gjorts av vilka långsiktiga effekter dessa regelförändringar gett eller kommer att ge för de bostadspolitiska målen som riksdagen står bakom. Regelförändringarna har skett i första hand av besparingsskäl och med förhoppningar om att fler i arbete och lägre boendekostnader skulle minska behovet av bostadsbidrag. De förväntade besparingarna har överträffats med råge och dramatiska förändringar har skett under år 2000 och förväntas fortsätta även under år 2001@2002 med stora utgiftsminskningar som följd.

Regeringen bedömer att detta är en följd av att fler fått jobb och att det sker en reallöneutveckling hos bostadsbidragstagarna. Det kanske är en del av sanningen, men det måste finnas flera orsaker till detta. En allvarlig orsak kan vara att många som är berättigade till bostadsbidrag inte söker detta på grund av ett komplext regelsystem och med risk för stora återbetalningar, eftersom bostadsbidraget i efterskott stäms av mot den deklarerade inkomsten för bidragsåret. Bostadsbidragets syfte att ge människor rätt till en god och rymlig bostad till en rimlig kostnad är därmed i fara.

Min fråga till ministern blir då följande:

Avser ministern att åstadkomma regelförändringar i bostadsbidragen, så att syftet med desamma uppfylls helst redan år 2001?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-06 Anmäld: 2000-04-11 Besvarad: 2000-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-12)