minskning av antalet penningdepåer

Skriftlig fråga 2002/03:169 av Sundström, Anders (s)

Sundström, Anders (s)

den 21 november

Fråga 2002/03:169

av Anders Sundström (s) till statsrådet Gunnar Lund om minskning av antalet penningdepåer

Riksbanken har beslutat att kraftigt minska antalet penningdepåer i landet. Bland dem som planeras läggas ned, är depån i Luleå. Landets nordligaste depå kommer att ligga i Härnösand, vilket innebär att halva Sveriges yta blir utan penningdepå.

Riksbankens planer har kritiserats, eftersom rånrisken befaras öka under längre transporter. Utöver större rånrisk medför längre resor ökade kostnader. Avståndet från Härnösand till exempelvis Kiruna är över 80 mil. Därmed är det invånarna i landets norra delar som ska stå för de ökade kostnaderna.

Högre kostnader innebär också att alltfler affärer och andra serviceställen i glesbygden hotas av nedläggning. Sämre service motverkar direkt utvecklingen och förutsättningarna för boende och företagare på mindre orter.

Jag vill fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att penninghantering ska ske på lika villkor i hela landet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-11-21 Anmäld: 2002-11-21 Besvarad: 2002-11-27 Svar anmält: 2002-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-11-27)