Minskat strandskydd

Skriftlig fråga 2014/15:174 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Vid landsbygdsdebatten i Skövde den 19 januari 2015 diskuterades strandskyddet. Vid debatten menade statsrådet att nuvarande regelverk inte är acceptabelt.

Statsrådet ansåg vidare att det var lättare att bygga sjönära i Stockholms skärgård än det var att bygga sjönära vid Vilhelminas alla sjöar, där 100-metersregeln tydligt gällde.

Jag välkomnar statsrådets vilja och ambition att se över och förbättra strandskyddsreglerna så att fler ska kunna bo sjönära i Sverige genom ett minskat strandskydd.

 

Eftersom statsrådet Sven-Erik Bucht är missnöjd med gällande regelverk undrar jag när kommer det ett förslag eller en proposition som kan rätta till dessa brister eftersom det är en så viktig fråga för en levande landsbygd och för möjligheten till att bygga fler bostäder utmed våra sjöar och vattendrag.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-01-20 Överlämnad: 2015-01-22 Anmäld: 2015-01-27 Svarsdatum: 2015-01-28 Sista svarsdatum: 2015-01-28
Svar på skriftlig fråga