Minskat antal remissinstanser

Skriftlig fråga 2018/19:934 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Regeringens försök till att implementera vapendirektivet innebär att man verkligen måste lyssna in de personer och instanser som blir berörda av förslaget. När man skickar ut hela förslaget på remiss igen måste självklart alla berörda få en ny möjlighet att yttra sig.

Enligt uppgifter har regeringen vid den senaste remissrundan i stället minskat antalet remissinstanser från drygt 80 till endast ca 20 remissinstanser. Bland annat valdes tydligen Försvarsmakten bort i den remissrundan.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg är därför följande:

 

Varför minskade man antalet remissinstanser?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-08-29 Överlämnad: 2019-08-30 Anmäld: 2019-09-05 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga