Minskat antal återvinningscentraler på landsbygden

Skriftlig fråga 2007/08:558 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Johansson, Ann-Kristine (s)

den 27 december

Fråga

2007/08:558 Minskat antal återvinningscentraler på landsbygden

av Ann-Kristine Johansson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Oavsett var man bor i Sverige är man skyldig att enligt lag sortera sina sopor. Dessutom är alla förpackningsproducenter, det vill säga importörer, försäljare och tillverkare skyldiga att ta hand om de förpackningar som vi sorterar i våra hem. Detta sker i en samverkan inom producenters sammanslutning, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Att var och en sorterar sitt avfall är en stor insats för bättre miljö.

I många delar av landet och även i mitt län kan jag nu se att FTI minskar antalet återvinningscentraler och främst på landsbygden. En orsak till förändringar är enligt FTI att det är mer påfrestande för miljön att åka och tömma dessa återvinningscontainrar än att varje enskild får åka en längre sträcka. I dag är det, för de allra flesta, naturligt att sortera sina sopor och lämna dem vid återvinningscentralerna. Att vi i Sverige tar det ansvaret beror nog till stor del på att det är enkelt för hushållen att sortera och kasta sitt avfall och att det är nära till sorteringsstationerna samt att miljöintresset är stort hos det svenska folket.

Jag tror att färre återvinningscentraler och därmed ökat avstånd mellan hushållen och återvinningscentralerna leder till onödiga hinder och därmed minskat intresse för att sortera. Det är inte en acceptabel utveckling att det blir besvärligare för var och en att lämna sitt sorterade avfall med till exempel ökat avstånd till stationerna. Detta kan bidra till att vi minskar sorteringen. 

Jag vill därmed fråga miljöministern om han kommer att vidta åtgärder för att förhindra att antalet återvinningscentraler bland annat på landsbygden minskar.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-27 Svar anmält: 2008-01-15 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-15)