Minskande utbetalningar av bilstöd i Sverige

Skriftlig fråga 2017/18:1581 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Bilstöd ges till den med en varaktig funktionsnedsättning som har stora svårigheter att förflytta sig eller åka med allmänna kommunikationer. Bidraget syftar till att möjliggöra ett bilköp eller anpassa ett fordon efter personen i frågas behov.

Enligt riksdagens utredningstjänst har det under mandatperioden skett kraftiga neddragningar i utbetalningarna av bilstöd i Sverige. Samtidigt har behovet av att säkerställa rörligheten för personer med funktionsnedsättning bestått.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta i närtid så att den som behöver bilstöd också får det?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-07-17 Överlämnad: 2018-07-18 Besvarad: 2018-08-01 Sista svarsdatum: 2018-08-01 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga