Minskande nyföretagande

Skriftlig fråga 2012/13:696 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 9 augusti

Fråga

2012/13:696 Minskande nyföretagande

av Carina Hägg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Nyföretagarbarometern visade att nyföretagandet i landet minskade under hela 2012. Dess värre höll den negativa trenden i sig under det första kvartalet 2013. I Jönköpings län har endast 859 företag startats hittills i år mot 985 samma period förra året. Det är en minskning med 12,8 procent.

Det skapas alldeles för få nya jobb i Sverige i dag. Ska vi klara skolan, välfärden och omsorgen i framtiden måste vi få fram nya jobb i den privata sektorn. Även i ett europeiskt perspektiv sticker Sverige ut. Arbetslösheten är högre här än i jämförbara länder. Därför är det särskilt angeläget att fler tar steget och startar företag.

Just Jönköpings län förknippas ofta med driftiga entreprenörer och starka små och medelstora företag. Det är oroväckande att se att den kopplingen nu försvagas ytterligare.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta i syfte att förbättra villkoren för företagande i Jönköpings län?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-09 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-21 Svar anmält: 2013-08-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-21)